Er staat 251,1 miljard europ op de Belgische spaarboekjes

Dit geld brengt nagenoeg niets op

Waarom gebruiken we het geld niet voor het renoveren van verlichtingsprojecten?

Waarom een supporter worden?

Als supporter participeer je in TriLED cvba door het aankopen van een aandeel. Je wordt een stukje mede-eigenaar van TriLED. Wij gebruiken uw geld om sociale projecten te funden.

Waarom is participeren in TriLED een goed idee?

 • TriLED is een hightechbedrijf wat nieuwe technologieën gebruikt om energie te besparen.
 • Het ingebrachte kapitaal wendt TriLED aan om te investeren in duurzame Ledprojecten. Het kapitaal wordt niet ter beschikking gesteld als een (achtergestelde) lening aan een andere vennootschap.
 • Een overzicht van lopende projecten is op onze savers pagina te vinden. TriLED gebruikt het kapitaal van de supporters om deze projecten te realiseren.
 • Er wordt enkel geïnvesteerd in projecten die rendabel zijn. Dit wil zeggen dat investeringen over een redelijke termijn (<6 jaar) terug te verdienen moeten zijn. Dit door de besparing die word gerealiseerd.
 • Investeren in TriLED levert voor volgende tri partijen iets op:
  • People: Mensen krijgen het juiste licht op de juiste plaatst
  • Planet: Energie sparen is goed voor de planeet
  • Profit: Deze besparing levert zowel voor onze savers als supporters een financieel voordeel op

Over onze aandelen

 • Een aandeel kost 200 euro en is op naam.
 • Een persoon kan maximaal 25 aandelen kopen.
 • Elk aandeel behoudt zijn waarde.
 • De aankoop gaat in vanaf de datum van storting op onze rekening.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
 • Uitstappen kan na elke periode van 6 jaar dit gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar.
 • Als aandeelhouder heb je recht op 1 stem tijdens de algemene vergadering.
 • Het maximale dividend bedraagt 6%. De eerste schijf van 190 euro is vrijgesteld van roerende voorheffing.
 • Het dividend wordt ieder jaar vastgelegd op de algemene vergadering aan de hand van de cijfers van het voorafgaande boekjaar.
 • Een aandeel in TriLED cvba is een risicobelegging. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Ze zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.
 • Van 1 oktober 2014 tot 30 september 2015 zal TriLED cvba niet meer dan € 100.000,- ophalen, daardoor is TriLED niet onderworpen aan de prospectusplicht.

Een aandeel kopen kan eenvoudig doormiddel van volgende 3 stappen:

 • Stap 1: Vul onderstaand formulier in.
 • Stap 2: Je ontvangt een e-mail met het verzoek tot storting van het aankoopbedrag.
 • Stap 3: Wanneer TriLED de betaling heeft ontvangen, worden het aandeelhoudersbewijs en de statuten opgestuurd.

Algemeen

1 aandeel kost € 200,-

Contact gegevens

Op dit rekeningnummer zal het dividend worden uitbetaald.